Sera Nemlendirme Sistemleri

  1. Anasayfa
  2. Blog
  3. Sera Nemlendirme Sistemleri

Sera nemlendirme sistemleri, seralarda yetişecek olan bitkilerin yaz aylarında yüksek sıcaklıktan korunması için, yetiştirildiği ortamın nem seviyesini dengede tutmak için kullanılır.

Yaz aylarında sera nem oranı düşer ve fire oranlarını arttırır. Bu yüzden sera nemlendirme sistemleri kullanılarak bitkiye ihtiyaç duyduğu yapay ortam sağlanır. Sera nem oranı, yetiştirilen bitki türüne, seranın büyüklüğüne ve ışıklama yoğunluğuna göre hesaplanır. Serada ihtiyaç duyulan ekolojik dengeye göre havalandırma ve sera nemlendirme sistemleri kullanılır.

Sera Nemlendirme Sistemleri Neden Önemlidir?

Sera içerisindeki ekolojik dengenin ayarlanmasında hava nemi önemli bir rol oynar. Havanın içindeki buharlaşmış su miktarı, hava sıcaklığına doğrudan etki eder. Gün içerisinde hava sıcaklığına göre nem oranı da değişkenlik gösterir. Havanın sıcak olduğu saatlerde nem oranı düşerken, gece veya sabah saatleri nem oranı artar.  Doğal bitki gelişimi için en uygun nem oranı genellikle %60-80 arasında değişir. Seralarda ise bu oran %70–75 arasındadır.

Sera nem oranı düştükçe bitki stomasını kapatır ve su tüketimini durdurur. Bu da bitkinin beslenmesini ve büyümesini durdurmasına yol açar. Su kaybı fazla olduğunda ise bitki solar ve pörsüme başlar. Bitkinin büyümesini etkilememek ve kayıp yaşamamak için gerekli sera sisleme sistemlerinin kurulması ve hava akışının sağlanması gerekir. Bitkiden havaya devamlı bir buharlaşma alışverişi sağlanır ve bitkinin su alışverişi dengede tutulur. Solma ve fire düşer.

Sera Nemlendirme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Sera Nemlendirme Sistemleri, 10 μm’den daha küçük su partikullerini yüksek basınç ile havaya püskürtür. Yüksek basınç su zerreciklerini gaza dönüştürür ve bitkileri ıslatmadan havaya nem verir. 15 dereceye kadar ısı düşmesi sağlayabilir. Nemlendirme sisteminin kullanım ayarı, seranın büyüklüğüne, bitki çeşitlerine ve bölgenin iklim değerlerine göre dikkatlice hesaplanmalıdır.

Sera Nemlendirme Sisteminin Yararları Nelerdir?

Sera nemlendiriciler seralar için büyük bir rol oynar. Seradaki nem oranının dengede tutulması ve bitkiye en ideal ortamın sağlanması gerekir. Sera nemlendirici kullanılarak;

  • Bitkinin ihtiyaç duyduğu doğal ortam sağlanır,
  • Suyu mikropartikuller halinde havaya püskürtmesi ile bitkilerin yapraklarında ve çiçeklerinde su damlası kalmaz,
  • Güç içerisindeki hava değişimine bağlı nem oranındaki oynamayı sabit tutar,
  • Sera içerisindeki sıcaklığı kontrol etmenize yardımcı olur.

Sera nemlendirici kullanarak bitkilerinizden en yüksek verimi alabilirsiniz. Yetiştireceğiniz bitkiye göre sera nem oranını ayarlayabilirsiniz. Nemlendirme sistemleri %25 ile %95 oranı arasında nem koşulu sağlayabilir. Sera nemlendirme sistemlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sera Nemşendirme Sistemleri
Menü