Botanik Bahçe Nemlendirici

Botanik bahçe nemlendirici çeşitli türlerdeki bitkilerin toplanması, yetiştirilmesi, korunması veya teşhir edilmesi amacıyla oluşturulan bahçelerin ortam nemini ayarlamak için kullanılan teknolojik cihazlardır.

Botanik bahçe nemlendirici sera veya botanik bahçelerdeki nem oranını olması gereken optimal seviyede tutarak bitkilerin daha sağlıklı büyümelerine yardımcı olurken, su veya nem kaybı sebebiyle bitkilerin solarak büyümelerinin yavaşlamasını da engeller.

Botanik Bahçe Nemlendirici Nasıl Çalışır?

Botanik bahçeler veya seralar insanların doğa koşullarına bağlı kalmadan kapalı bir alanda yapay bir atmosfer oluşturarak bitki yetiştirdikleri alanlardır. Doğal koşullardan optimal sıcaklık ve sulama seviyelerinin tutulmasına imkân tanıyan bu sistemde her mevsim bitki yetiştirmek mümkündür.

Botanik bahçelerin su, sıcaklık ve havalandırma sistemleri bitkinin ihtiyacına göre ayarlandığı gibi ortamdaki nemin de aynı şekilde ayarlanması gerekir. Bahçenin bulunduğu ortamın nemlendirilmesini sağlayan nemlendirici cihazları10 μm’den daha küçük su partiküllerini yüksek basınç ile havaya püskürtme şeklinde çalışır. Yüksek basınca maruz kalan su zerrecikleri, partiküllere ayrılarak havada asılı kalır ve havanın nemlenmesini sağlar.

Bahçe Nemlendirme Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Botanik bahçelerde ve seralarda özellikle yaz aylarında sıcaklığın artması buna bağlı olarak da ortamda tutulan ısı miktarının yükselmesi sebebiyle sera çok ısınabilir. Isınan kapalı ortamdaki su buharı da hızla düşer. Ortamdaki nemim düşmesi bitkilerin kendilerini korumak amacıyla metabolizmalarını yavaşlatmalarına sebep olur. Bu da nihayetinde bitkinin büyümesinin yavaşlamasına sebep olur. Bahçe nemlendirme cihazları bu durumun yaşanmasını engellemesi açısından önemlidir.

Nemlendirme cihazları ayrıca, bitkilerin fotosentez yoluyla büyümesi için gerekli olan suyu havadan almalarını sağlayarak toplam su tüketiminin azalmasına da katkı sağlar. Böylece daha az su kullanılarak daha fazla verim elde edilebilir.

Botanik Bahçelerin İklimlendirilmesi

İklimlendirme, kapalı bir alanda istenilen düzeyde bir doğanın oluşturulmasıdır. Bunun için ısının, ışığın, suyun, havadaki nemin ve gerekli diğer etmenlerin ayarlanabilir olması gerekir. Uzun yıllardır geliştirilen iklimlendirme sistemleri ile ısı, su, havalandırma gibi birçok unsur kontrol altına alınabilir hale geldi.

Günümüzde yüksek teknolojik ürünler olan hava nemlendirme sistemleriyle artık havadaki ben oranı da daha kolay bir halde kontrol edilebilir duruma geldi. Siz de bir nemlendirme cihazı yardımıyla botanik bahçelerinizin nem oranını her zaman ideal seviyede tutabilir, bitkilerinizden maksimum verim elde edebilirsiniz.

Botanik Bahçe Nemlendirici