Boya Kabini Nemlendirme Sistemi

Boya kabini nemlendirme sistemi, su bazlı boyamalar, toz kaplamalar ve yüksek yoğunluklu boyalar gibi malzemelerle yapılan boyama işlemlerinde oldukça önemli bir rol oynar. Doğru nem seviyesinin sağlanamaması, boyanın tam olarak tutmamasına, ek işlemlere ve sonuç olarak daha fazla maliyete neden olabilir.

Boya kabinlerindeki nem oranı, boyama işleminin kalitesine doğrudan etki eder. Boyama işlemi sırasında boyanın çatlamaması, kabarcıklar oluşmaması için boya kabini nemlendirme sistemi kullanılması gerekir. Ayrıca boya kabinlerinin iklimlendirilmesi açısından da nemlendirme cihazları büyük etkiye sahiptir.

Boya Odası Nemlendirme Sistemi Neden Kullanılır?

Endüstriyel boyalar, çok geniş bir kullanım alanına sahip, bir kaç kat halinde uygunalarak katılaştığında bir film haline gelen kimyasallardır. Geleneksel solvent boyalar, çevre kirliliğinin azaltılması, daha kaliteli bir hale gelmesi ve yeni uygulama tekniklerinin ortaya çıkması ile yerini yeni boya tiplerine bırakmıştır. Bu boyalar;

  • Su bazlı boyalar,
  • Toz Boyalar,
  • Yüksek katılı boyalardır.

Bu boya tipleri, uygulandıkları ve kurumaya bırakıldıkları ortamdaki koşullara göre etkilenebilir. Özellikle uygulama alanındaki nem seviyesi önemli bir etkendir ve bu boyaların uygulanacağı yerlerde boya odası nemlendirme sistemleri kullanılmalıdır.

Boyahane Nemlendirme Cihazı Neden Önemlidir?

Endüstriyel boya türleri, uygulandıkları ortamdaki sıcaklık ve nem dengesinden etkilenirler.

Su Bazlı Boyalar ve Nem Dengesi

Su bazlı boyalar, organik boyaların neredeyse tamamen yerini almış, içerisindeki su kapasitesini kullanan boyalardır. Fakat içerisindeki su, organik boyalara göre çok daha yavaş bir şekilde buharlaşır. Buharlaşma evresi sırasında ortamdaki ısı ve bağım nem doğrudan etki eden faktörlerdir ve sisleme makinesi kullanılması gerekir.

Buharlaşma derecesi, boyanın içerisindeki su partiküllerinden ve bulunduğu ortamın nem seviyesinden etkilenir. Nem seviyesinin çok yüksek olması, su bazlı boyanın içindeki suyun akmasına neden olabilecekken, düşük nem seviyesi boyanın çok hızlı kuruyarak akışkanlığını kaybetmesi ve çatlama yapmasına neden olabilir. Otomatik nemlendirme sistemleri ortamdaki nem seviyesini sabit tutarak su bazlı boyanın en iyi koşullarda uygulanmasını sağlar.

Toz Kaplama Boyalar ve Nem Dengesi

Toz kaplamalar boyalar, sıvı boyaların aksine organik ham maddelerden yapılan boya türleridir. Çoğunlukla metallerin üzerine koruyucu kaplama olarak kullanılır. Toz kaplama boyaların uygulanması sırasında nem seviyesi gibi çevresel faktörler çok özenle ayarlanmalıdır. Toz boyalar, elektrostatik alan yaratan sprey sistemleri ile uygulanır. Toz boya elektrostatik etkiyle yüzeye yapışır. Bu elektrostatik işlemin kusursuz bir şekilde tutması için nemlendirme sistemleri kurulması gerekir. Düşük nem seviyesi boyanın elektrostatik yüklenmesine etki ederek boyanın yüzeye geçmesini engelleyebilir. Yüksek nem seviyesi ise elektrostatik yüklenmeyi azaltarak boyanın yapışmasını engelleyebilir ve yüzeyde kusurlar oluşmasına neden olabilir.

Toz boyama yapılacak boyama kabinleri için ideal nem oranı %45 ile %60 arasında olmalıdır. Otomatik nemlendirme cihazı kullanıldığı ortamın nem seviyesini sabit tutabilir.

Yüksek Katılı Boyalar

Yüksek katılı boyalar bir yada iki bileşenden oluşan boyalardır. Yüksek katılı boyaların uygulandığı ortamda nem seviyesinin doğru ayarlanmaması uygulama ve kuruma süresinde uzamalara neden olabilir. Bu da seri üretim bantlarında ürünlerin farklı kuruma sürelerine sahip olması ve kalite farklılığına neden olabilir.

Boya Kabini Nemlendirme Sistemleri Avantajları

Boya odası iklimlendirme sistemleri kullanılmasının bir çok avantajı vardır.

  • Statik birikmenin azalması ve boyanacak yüzeye daha az toz yapışmasını sağlar.
  • Erken veya geç kuruma önlenir.
  • Elektrostatik boyama için en ideal ortam sağlanır.
  • Maliyetlerde ve iş yükünde azalma sağlar.
  • Boyanan yüzeyde prüzler oluşmasını engeller.

Teknotek nemlendirme sistemleri nem seviyesini %25 ile %95 arasında ayarlayabilir ve sabit tutabilir. Elektrik kontrol ünitesi ile takip ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirebilir. Eğer nemlendirme sistemleri gereken bir üretim hattınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boya Kabini Nemlendirme Sistemi