Satılık Soğuk Hava Panelleri

Satılık Soğuk Hava Panelleri Eksantrik kilit sistemi ile üretilmektedir. Bu sistem sayesinde kolayca montaj ve demontaj yapılabilir. Soğuk Depo Panelleri 114 cm eninde ve 1200 cm’ye kadar istenilen boyutta üretilebilmektedir.

Satılık soğuk hava panelleri ile kurulmak istenen soğutma sistemleri için zorunlu bir elemanın temin edilmesi sağlanır. Kapalı alanda yararlanılacak bir soğutma sisteminin olmazsa olmaz parçalarından soğuk hava panellerine değinmeden önce soğutma sistemlerinden bahsedelim.

Soğuk Hava Sistemleri

Ürünlerin kimyasal yapılarında bozulmalara mahal vermeksizin, açık havada olduğundan çok daha uzun süreler sağlıklı bir biçimde saklanabilmeleri için kullanılan soğutma işlemi;

  • Gıda maddelerinde daha uzun süre tazelik
  • Isı ve nem gibi iki önemli faktöre karşı koruma
  • Sıcaklık ve nemin stabilizasyon
  • Mikroorganizma oluşumunun önlenmesi

gibi önemli zorunlulukların yerine getirilmesine yönelik gerçekleştirilir. Özellikle ürünlerin yapılarında bulunan enzimlerin hava, uygunsuz sıcaklık ve değişken nem vb. faktörler yüzünden kimyasal tepkime yoluyla bozulması, mikroorganizma gelişimini tetikler. Ürünlerde gerçekleşen bu ve benzeri olumsuzluklar hem üretici hem de tüketici için sektörel bir sekteye uğrama durumu yaratır. Soğutma sistemleri de bu tür olumsuzlukların tam anlamı ile önüne geçmek için vardır.

İzolasyonlu Satılık Soğuk Hava Panelleri

Isı izolasyonu ve dayanıklılık kapsamlı teknik özellikleri göz önüne alındığında deponun soğutulmasında harcanması muhtemel enerjiden tasarruf da sağlatacak, soğutma sisteminin en önemli parçasıdır.
Ayrıca soğuk hava panellerinin, saklama koşullarında optimum verimi almak için belirlenmiş her bir standardı ayrı ayrı özgün nitelikler bazında taşıması gerekir. Bunları;

  • Poliüretan desteği (poliüretan dolgulu parçalar: izolasyon için)
  • Parça panellerde kalibrasyon (kalınlık ya da izolasyon yoğunluğu)
  • Panel dış yüzeyleri
  • Panel üreticisi (ISO 9001) ve panellerin (TSE) sahip olduğu belgeler

şeklinde belirtmemiz mümkündür.

Soğuk Hava Panellerinde Ücretlendirme

Bütün bunlar soğutma sisteminin organize edileceği mekânın kurulumunda dış etkenlerden münezzeh bir ortamın yaratılmasında kullanılacak parçaların, yani panellerin sahip olması gereken standart özellikleridir. Soğutma sistemlerinin çalışma prensipleri göz önüne alındığında karşılanması gereken enerji ihtiyaçlarını minimize etmek de elzem hâle gelmektedir. Dolayısıyla tasarrufun sağlanmasında panellerin izolasyon niteliği ve üretim malzemesi, durumu etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu da panellerin üretim maliyetlerinde farklılığa yol açmaktadır.

Satılık Soğuk Hava Panelleri